सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्नको निम्ति पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा