पान्डेमिक इन्फ्लुइन्जा ‘ए’ H1N1 रोग वारे सन्देश

पान्डेमिक इन्फ्लुइन्जा ‘ए’ H1N1 विश्वव्यापी रुपमा महामारी फैलाउन सक्ने भाइरस हो। यो भाइरसको कारणले हुने रोगले विश्वव्यापी महामारी रुप लिइसकेको छ। यो नयाँ किसिमको भाईरस विरुद्ध मानिसमा प्रतिरोधात्मक शक्ति नहुने भएकोले यो रोग मानिसबाट मानिसमा सजिलै सर्न सक्छ। हाल विश्वको प्राय: धेरै राष्ट्रहरुमा यो रोग क्रमश: फैलिँदै गइरहेको छ।