Category Archives: Brochure

कृषिजन्य विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर ( impact on human health due to pesticide use in agriculture )

घाता विषादीको प्रयोग हटाऔं मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई जोगाऔं

Continue reading

बालयौन दुव्यवहार (child sex abuse)

कुनैपनि वयस्क व्यक्तिद्वारा शक्ति, नाता र सम्बन्धको दरुपयोग गरि बालबालिका (१८ वर्ष भन्दा कन उमेरका) माथि यौन आशय राखेर गरिने कुनैपनि गतिविधिलाई बालयौन दुव्यवहार भनिन्छ। Continue reading

पानि शुद्धिकरण गर्ने विधिहरु (water purification)

भुकम्प पछि खानेपानीका स्रोत वा खानेपानी दुषित हुने हुनाले पानीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउने।

Continue reading