Tag Archives: sex

बालयौन दुव्यवहार (child sex abuse)

कुनैपनि वयस्क व्यक्तिद्वारा शक्ति, नाता र सम्बन्धको दरुपयोग गरि बालबालिका (१८ वर्ष भन्दा कन उमेरका) माथि यौन आशय राखेर गरिने कुनैपनि गतिविधिलाई बालयौन दुव्यवहार भनिन्छ। Continue reading