Tag Archives: water

पानि शुद्धिकरण गर्ने विधिहरु (water purification)

भुकम्प पछि खानेपानीका स्रोत वा खानेपानी दुषित हुने हुनाले पानीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउने।

Continue reading