कोभिड-१९ का संक्रमितहरुको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा