नेपाल सरकारले सबै सरकारी र निम्न अनुसार प्राइभेट अस्पतालहरुमा कोभिड-१९को उपचार नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै निम्नानुसारका निजि अस्पतालहरुसंग कोभिड-१९ केयर युनिट संचालन सम्बन्धी सम्झौता गरि नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।