कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप पहिलो मात्रा लगाउने बारे