कोभिड-१९ बारे मिति २०७६ चैत्र १० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

  • Post author:
  • Post category:news

Continue Reading कोभिड-१९ बारे मिति २०७६ चैत्र १० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

नोभल कोरोना भाईरस रोग (COVID-19) परिचय (स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागी हाते पुस्तिका)

Covid_19_Handbook_for_HWs

Continue Reading नोभल कोरोना भाईरस रोग (COVID-19) परिचय (स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागी हाते पुस्तिका)

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको मिति २०७६।११।२९ को निर्णय

  • Post author:
  • Post category:news

Continue Reading माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको मिति २०७६।११।२९ को निर्णय

नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ फाल्गुन १९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

  • Post author:
  • Post category:news

Continue Reading नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ फाल्गुन १९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति