नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ माघ २३ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

  • Post author:
  • Post category:news

Continue Reading नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ माघ २३ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

SitRep #6_04-02-2020_Situation Update Report on Health Sector Response to Novel Corona-virus (2019-nCoV) acute respiratory disease as of 04 February 2020, Tuesday

  • Post author:
  • Post category:news

Click Here To Download SitRep#6_2019-nCoV_04-02-2020_ENGLISH Click Here To Download SitRep#6_2019-nCoV_04-02-2020_NEPALI

Continue Reading SitRep #6_04-02-2020_Situation Update Report on Health Sector Response to Novel Corona-virus (2019-nCoV) acute respiratory disease as of 04 February 2020, Tuesday

नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ माघ १९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

  • Post author:
  • Post category:news

Continue Reading नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ माघ १९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

चीनको हुवेई हुनुहुन्छ र नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ? दूतावासमा बुझाउने फारम

  • Post author:
  • Post category:news

कोरोना भाइरसबाट प्रभावित चीनको हुबेई प्रान्तका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको छ। (more…)

Continue Reading चीनको हुवेई हुनुहुन्छ र नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ? दूतावासमा बुझाउने फारम

नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ माघ १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

  • Post author:
  • Post category:news

Continue Reading नोवेल कोरोना भाईरसको बारेमा मिति २०७६ माघ १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति