कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायमा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन-२०७६

Click Here To Download

Continue Reading कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायमा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन-२०७६

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६ चैत्र २३ गतेको सर्वसाधारणका लागि जारी सूचना

Continue Reading स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६ चैत्र २३ गतेको सर्वसाधारणका लागि जारी सूचना

52- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६ चैत्र १९ गतेको अस्पतालको लागि #COVID19 सम्बन्धी सूचना

SitRep#52_COVID-19_01-04-2020_NP

Continue Reading 52- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६ चैत्र १९ गतेको अस्पतालको लागि #COVID19 सम्बन्धी सूचना