IEC Materials

SNParticularsविवरणSectionYearTypeActionRemarks
1Adolescent and Marriageकिशोरावस्था र विवाहAdolescent2076/77ImageView/DownloadNHEICC
2Anti-biotic Proper Useप्रतिजैविक औषधीको समुचित प्रयोगOther2075/76ImageView/DownloadNHEICC
3Birth Defect जन्मजात अपाङ्गताMaternal Newborn and Child Health2075/76ImageView/DownloadNHEICC
4Breast Cancerस्तन क्यान्सरNon Communicable Disease 2076/77ImageView/DownloadNHEICC
5Brucellosis Diseaseब्रुसेलेसिस रोग (पशुबाट मानिसमा सर्ने)Non Communicable Disease 2074/75ImageView/DownloadNHEICC
6Child Careनवजात शिशु स्याहारMaternal Newborn and Child Health2077/78ImageView/DownloadNHEICC
7Dengueडेङ्गी ज्वरोNon Communicable Disease 2076/77ImageView/DownloadNHEICC
8Depressionउदासिनता रोगNon Communicable Disease 2075/76ImageView/DownloadNHEICC
9DiaorrheaपखालाNon Communicable Disease 2076/77ImageView/DownloadNHEICC
10Elephantiasisहात्तीपाइलेNon Communicable Disease 2073/74ImageView/DownloadNHEICC
11Free Medicineनिशुल्क औषधीहरुOther2073/74ImageView/DownloadNHEICC
12Healthy Nepal Prosperous Nepalस्वस्थ नेपाल समृध्द नेपालOther2074/75ImageView/DownloadNHEICC
13Immunization in Nepalखोप सम्बन्धी जानकारीMaternal Newborn and Child Health2074/75ImageView/DownloadNHEICC
14Industrial Waste and its impact on peopleइन्धन निष्कासनले जन स्वास्थयमा पर्ने असरहरुEnvironment Hygiene and Sanitation2077/78ImageView/DownloadNHEICC
15IUCD and Implant after deliveryसुत्केसी पश्चात आ.यु.सी.डी र ईम्प्लाटको प्रयोग बारे जानकारीFamily Planning2076/77ImageView/DownloadNHEICC
16Japanese Encephalitisजापानिज इन्सेफलाटिसNon Communicable Disease 2075/76ImageView/DownloadNHEICC
17Labor Fistula सुत्केरी प्रसव फस्टुलाबारे जानकारीMaternal Newborn and Child Health2074/75ImageView/DownloadNHEICC
18Labor Fistula महिलामा हुने प्रसव फस्टुलाMaternal Newborn and Child Health2076/77ImageView/DownloadNHEICC
19Leprosyकुष्ठ रोगCommunicable Disease 2073/74ImageView/DownloadNHEICC
20Life Styleजीवन शैलीसंग सम्बन्धित रोगहरुOther2074/75ImageView/DownloadNHEICC
21MalariaऔलोNon Communicable Disease 2075/76ImageView/DownloadNHEICC
22MDR TBबहय औषधी प्रतिरोधी क्षयरोगCommunicable Disease 2074/75ImageView/DownloadNHEICC
23MeaslesदादुराMaternal Newborn and Child Health2076/77ImageView/DownloadNHEICC
24Mensuration महिनावारी व्यवस्थापनAdolescent2077/78ImageView/DownloadNHEICC
25NCD and its Controlनसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरुNon Communicable Disease and Tobacco2076/77ImageView/DownloadNHEICC
26NutritionकुपोषणMaternal and Child Health2076/77ImageView/DownloadNHEICC
27PneumoniaनिमोनियाMaternal and Child Health2076/77ImageView/DownloadNHEICC
28Poisonous Mushroom विषालु च्याउOther2074/75ImageView/DownloadNHEICC
29Child Care Programनिःशुल्क नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमMaternal and Child Health2073/74ImageView/DownloadNHEICC
30Safe Abortionसुरक्षित गर्भपतनMaternal and Child Health2075/76ImageView/DownloadNHEICC
31Scrub Typhusसक्रब टाइफसNon Communicable Disease 2074/75ImageView/DownloadNHEICC
32Sickle cellसिकलसेल रोगबारे जानकारीCommunicable Disease 2073/74ImageView/DownloadNHEICC
33TapewormजुकाEnvironment Hygiene and Sanitation2075/76ImageView/DownloadNHEICC
34Smoking and Tobacco Use and its impactsधुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थले गर्ने असरबारे जानकारीNCD and Tobacco2075/76ImageView/DownloadNHEICC
35Uterus Cancerपाठेघर मुखको क्यान्सरOther2073/74ImageView/DownloadNHEICC
36Symptoms of uterine prolapseपाठेगर (आङ) खस्ने रोगका लक्षणहरुOther2077/78FolderView/DownloadNESOG
37Safe Abortionसुरक्षित गर्भपतनOther2077/78FolderView/DownloadIPAS

Policy, Guidelines and Directives

SNParticularsTypeAction
1NHEICC Program Operational GuidelinesPDFView/Download
2National Health Communication Policy_2012 EnglishPDFView/Download
3National Health Communication Policy_2069 NepaliPDFView/Download
4National Health Policy 2076 - राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६PDFView/Download
5COVID-19 Global Risk Communication and Community Engagement Strategy EnglishPDFView/Download
6COVID-19 Global Risk Communication and Community Engagement Strategy NepaliPDFView/Download
7FCTC STRATEGYPDFView/Download
8Interim Guidance for continuing HIV Program Service Delivery during COVID-19 PandemicPDFView/Download
9Anti tobaccos communication strategyPDFView/Download
10NHEICC glimpsePDFView/Download
11m-Health Innovation - Endline Research Report - June 2020PDFView/Download
12Guideline on health laboratory establishment and Operation -2073PDFView/Download
13Nepal e-health strategy EnglishPDFView/Download
14ASRH National Communication Strategy 2012-2016 EnglishPDFView/Download
15Early Warning and Reporting System (EWARS) GuidelinesPDFView/Download
16National Communication Strategy On MNCH 2012-2016 EnglishPDFView/Download
17Nepal Multi-sector Advocacy & Communication StrategyPDFView/Download
18Nepal Health Sector Support Program-II 2010-2015PDFView/Download
19Interim Guidance for continuing HIV Program Service Delivery during COVID-19 PandemicPDFView/Download
20National Female CHV (FCHV) program strategyPDFView/Download
View/Download
21National Health Policy 2071PDFView/Download
22National Health Policy 2019 DoHS Annual Report Public Health UpdatePDFView/Download
23National FCHV Program Strategy (First Revision 2076)- Public Health UpdatePDFView/Download
24Health Sector Emergency Response Plan for
COVID-19 Pandemic- Communication Strategy English
PDFView/Download
25Health Sector Emergency Response Plan for
COVID-19 Pandemic- Communication Strategy Nepali
PDFView/Download
26PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PFM) STRATEGIC FRAMEWORK EnglishPDFView/Download
27PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT (PFM) STRATEGIC FRAMEWORK NepaliPDFView/Download
28NATIONAL CLIMATE CHANGE POLICY, 2076 (2019)PDFView/Download
29PROGRESS OF THE HEALTH AND POPULATION SECTOR, 2019/20PDFView/Download
30GERIATRICS (SENIOR CITIZENS) HEALTH SERVICE PROGRAM IMPLEMENTATION GUIDELINE-2077PDFView/Download
31Nepal Safe Motherhood and Newborn Health Road Map 2030PDFView/Download
32NATIONAL HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT: STANDARDS AND OPERATING PROCEDURES 2020
PDFView/Download
33GERIATRIC CARE CENTER OPERATION GUIDELINE AND STANDARDSPDFView/Download
34Provincial Level Health Program 2077/2078PDFView/Download
35Local Level Health Program 2077/2078PDFView/Download
36National_Communication_Strategy_for_MNCH_2012_2016pdfView/Download
37जोखिम सञ्चार तथा सामदुायिक सहभागिता निर्देशिका - Risk communication and community participation guide pdfView/Download
38सरुक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धिमा व्यवस्था गर्न नबनको विधेयक प्रस्तावनpdfView/Download
39कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन स्थानिय निकाय pdfView/Download
40कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन जिल्ला स्तरियpdfView/Download
41सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी परिचयात्मक पुस्तिकाpdfView/Download
42नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिpdfView/Download
43सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम निर्देशिका २०७८pdfView/Download
44सामाजिक सेवा एकाइ (स्थापना तथा सन्चालन)निर्देशिका २०७८pdfView/Download
45PROGRESS OF THE HEALTH AND POPULATION SECTOR, 2020/21 (NJAR REPORT)pdfView/Download
46NEPAL HEALTH FACILITY SURVEY 2021 PRELIMINARY DATA TABLESpdfView/Download

Legislations

SNParticularsTypeAction
1Tobacco Product Pictorial Health Warning ENG 2071PDFView/Download
2Tobacco Product Control and Regulatory Rule 2011DOCView/Download
3Smokeless Tobacco Use in NepalPDFView/Download
4Tobacco Product Control and Regulatory Act 2068PPTView/Download
5 Tobacco Product Control and Regulatory Rule 2068PPTView/Download
6Nep GYTS FS 2011PDFView/Download
7National Tobacco Control Strategic Plan 2013-2016 Final 11-March 2013DOCView/Download
8GHPSS Findings PresentationsPPTView/Download
9WHO FCTC EnglishPDFView/Download
10Presentation on Directive Pictorial Health warningPPTView/Download