Leprosy ( कुष्ठरोग )

Leprosy ( कुष्ठरोग ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >Leprosy (कुष्ठरोग ) कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने सुक्ष्म जिवाणुको संक्रमणबाट हुने कम सर्ने सरुवा रोग हो । खासगरि यस रोगमा स्नायु र…

Continue ReadingLeprosy ( कुष्ठरोग )

Rabies ( रेबिज )

Rabies ( रेबिज ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >Rabies (रेबिज ) रेबिज रोग बहुला कुकुर वा अन्य बहुलाएको जनावरले टोकेमा लाग्छ । रेबिज रोग लागिसकेपछि कुनै पनि उपचार हुँदैन ।…

Continue ReadingRabies ( रेबिज )

Scrub Typhus ( स्क्रव टाईफस )

Scrub Typhus ( स्क्रव टाईफस ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >Scrub Typhus ( स्क्रव टाईफस ) स्क्रव टाईफस एक किसिमको सरुवा रोग हो जुन माईटमा पाईने Orentia tsutsugamshif भन्ने जिवाणुबाट लाग्दछ…

Continue ReadingScrub Typhus ( स्क्रव टाईफस )

brucellosis ( ब्रुसेलोसिस )

brucellosis ( ब्रुसेलोसिस ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >brucellosis ( ब्रुसेलोसिस ) यो रोग ब्रुसेल्ला (Brucllea) नामक जीवाणुबाट संक्रमित गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर आदि पशु चौपायाहरुबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको…

Continue Readingbrucellosis ( ब्रुसेलोसिस )

Lymphatic filariasis (हात्तिपाइले)

Lymphatic filariasis ( हात्तिपाइले ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >Lymphatic filariasis (हात्तिपाइले) कालाजार भुसुनाको टोकाइबाट सर्ने सरुवा रोग हो । यो रोग परजीवीले गर्दा लाग्दछ । भुसुनाले रोगी मानिसलाई टोकेर…

Continue ReadingLymphatic filariasis (हात्तिपाइले)

Kala-azar (कालाजार)

Kala-azar ( कालाजार ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >Kala-azar ( कालाजार ) कालाजार भुसुनाको टोकाइबाट सर्ने सरुवा रोग हो । यो रोग परजीवीले गर्दा लाग्दछ । भुसुनाले रोगी मानिसलाई टोकेर स्वास्थ्य…

Continue ReadingKala-azar (कालाजार)

Dengue ( डेंगु )

Dengue ( डेंगु ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >Dengue ( डेंगु ) डेंगु ज्वरो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने सरुवा रोग हो । डेंगुको विषाणुद्धारा संक्रमित भएको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ ।…

Continue ReadingDengue ( डेंगु )

Japanese Encephalitis ( जापानिज इन्सफलाइटिस )

Japanese Encephalitis (जापानिज इन्सफलाइटिस) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) >Japanese Encephalitis (जापानिज इन्सफलाइटिस)   जापानिज इन्सेफलाईटिस पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्दैन ।…

Continue ReadingJapanese Encephalitis ( जापानिज इन्सफलाइटिस )

Malaria ( औलो )

Malaria ( औलो ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) > Malaria ( औलो )औलो रोग एक किसिमको परजीवीको कारणले गर्दा लाग्दछ । यो रोग पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ । यसले…

Continue ReadingMalaria ( औलो )

Jaundice ( कमलपित्त )

Jaundice ( कमलपित्त ) Communicable Diseases (सरुवा रोगहरु) > Jaundice ( कमलपित्त )कमलपित्त (जन्डिस) कलेजोसम्बन्धी रोग हो । यो रोगका बिषाणुले कलेजोका कोशिकाहरूलाई क्षति पुराउँछ र कलेजोले काम गर्न छाडी…

Continue ReadingJaundice ( कमलपित्त )